Les xarxes complexes són sistemes formats per moltes unitats, o nodes, i moltes interaccions entre si. El nostre cervell és un sistema complex, format per neurones connectades entre si. Les xarxes socials en són un altre exemple, amb multitud d'usuaris que es relacionen entre ells. Estudiar les xarxes complexes és important per arribar a predir assumptes tan diversos com la tendència de vot, les propagacions de les malalties o bé el volum de tràfic de correus electrònics, a través de models matemàtics i probabilístics. Al capdavant del grup de recerca SEES.lab, dedicat a l'estudi de xarxes complexes, hi trobem Roger Guimerà, professor iCREA al Departament d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.