Disposar de noves fonts d'energia que substitueixin el petroli s'ha convertit en una necessitat de primer ordre en la nostra societat. L'hidrogen podria ser la millor alternativa ecològica als combustibles fòssils. S'obté trencant molècules d'aigua. Però per dur a terme aquest procés, a banda d'una aportació d'energia, calen materials que actuïn com a catalitzadors. Els materials nanoporosos, amb una arquitectura de petits orificis a la nanoescala, poden ser la solució d'aquest problema. Eva Pellicer és doctora en Química i investigadora Ramon i Cajal al Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona.