Reportatge del programa Capacitat del rider Toni Quiñonero.