En terres de Navarra l'Ebre es va obrint en planures cada vegada més àmplies fins arribar a Aragó. Ja ho diu la dita: "Ega, Arga y Aragón hacen al Ebro varón". A partir de Tudela, a Navarra, el riu discorre per una àmplia planura al·luvial regada pel canal Imperial d'Aragó i el canal de Tauste.