Els BricoHeroes ens ensenyen a construir una mosquitera, per protegir-nos, dels mosquits tigres, les vespes asiàtiques, les abelles africanes... En aquest capítol en Jair i en Peyu han de tornar a interactuar amb una finestra, sort que aquest cop no han de canviar cap persiana! Construir i instal·lar una mosquitera hauria de ser senzill per a un BricoHero: què pot sortir malament?