EIs ratpenats són els mamífers més desconeguts de tots. Només a Catalunya, n'hi viuen una trentena d'espècies, i tot sovint se'n descobreix alguna de nova. Seguirem els passos deIs biòlegs que es dediquen a estudiar-los, descobrirem com és la seva vida secreta a la foscor de les coves i tindrem a la mà el ratpenat de cua Ilarga, l'espècie més grossa del país, que arriba a fer mig metre d'envergadura alar.