Àngel Casas dirigeix i presenta "Àngel Casas Show", un "talk show", programa de varietats, entrevistes i actuacions musicals.