No totes les persones que entren a Cucurella Tours són clients de l'agència. Un pobre s'està a la porta menjant marrons glacé, i aviat descobreix que no és un pobre qualsevol. Octavi i Venture creuen que poden utilitzar-lo en benefici propi, però Octavi està també molt ocupat a seduir una noia que li explica la trista història de al seva vida.