LIANT LA TROCA Dansa amb discapacitats físiques "No pot saltar, no pot aixecar la cama, però pot ser un gran ballarí." (Jordi Cortés, coreògraf de Liant la Troca) El ballarí Jordi Cortés sempre s'ha interessat pel teatre físic, i el 2008 va començar a fer tallers amb persones amb discapacitats físiques o sensorials. La seva companyia, Alta Realitat, no fa pedagogia ni teràpia. Creu en el treball artístic per millorar la qualitat de vida. Cortés dirigeix un grup on es combinen persones amb discapacitat i sense, i el seu objectiu és crear espectacles professionals de dansa integrada. Són els Liant la Troca, una dotzena de persones que es troben per fer dansa sense tenir en compte suposades limitacions físiques. Actualment preparen una nova peça que es dirà PIB i que estrenaran al festival Dies de dansa del CCCB. La vocació professional d'Alta Realitat ha acabat impregnant els membres de Liant la troca. En aquest grup també hi ha la María José, una dona de 50 anys que té pòlio i que v