El PAS (per les sigles de Pont a les Arts Sonores) és un festival que se celebra a Martorell i uneix diferents estils musicals (des del pop rock de l'Anna Roig i el teatre de Cia Obskené. Del 10 al 22 de juliol del 2015