La partitura que Bernard Hermann serà interpretada íntegrament mentre la pel·lícula d'Alfred Hitchcock serà projectada en una pantalla gegant. És el 'Psycho Life' l'especacle que la Simfònica del Vallès farà a l'Auditori del Fórum el 31 d'octubre.