Gonzalo Sicre és un pintor asturià. Les seves pintures, que poden recordar una mica les d'Edward Hopper són figuratives. Dibuixa espais interiors o exteriors sense gent per centrar-se en la llum i les formes. És el que entraria dins la pintura neometafísica. A l'exposició que li dedica la Galeria Trama de Barcelona, l'artista mostra una representació de gran format d'una estança de la casa de Lucian Freud, pintor britànic. Fins al 16 de maig: "Interiores y secciones transversales"