L'Espai Lliure del Teatre Lliure de Montjuïc acull aquesta obra per a una sola actriu en què Laia Marull interpreta el paper d'una dona que pateix una situació terrible en la societat actual, cada cop més apartada de les necessitats més sensibles de la gent. Serà del 21 de gener al 14 de febrer del 2016.