República, Guerra, Dictadura és l'exposició que es pot visitar a la Filmoteca de Catalunya a Barcelona fins el 31 d'agost. S'hi podran veure diferents exemples de foto fixa rescatats de l'arxiu de "Reproducciones Sabaté".