Cada nit, a les 23.00, Agustí Esteve proposa a "2324" alentir la velocitat de la informació i llegir els grans temes del dia des de la reflexió, l'anàlisi.