Les jerarquies en els gossos existeixen, però el que també es veritat es que la llibertat es un factor molt important alhora de valorar qui ès el que riu l'últim.