Perseguint quelcom que ha caigut d'un camió de repartiment arriba a la claveguera, se les veurà amb una gran rata que també vol el mateix.