En Lluís recomana els llibres de "Forasters dels temps" i el Guillem els de "Futbolíssims".