Programa sobre las enfermedades raras, con entrevistas a enfermos, familiares e investigadores.