El teletreball o treball a distància és el reflex d’un món tecnològic que ens permet connectar-nos en un instant amb l’altre punta del món. A més, ofereix la possibilitat de rendibilitzar millor el temps de treball i conciliar la vida laboral i familiar. No obstant això, a Europa el 13% dels empleats treballa des de casa, mentre que a Espanya ho fa el 7%. Un indicatiu que demostra que les empreses espanyoles segueixen preferint que les seves plantilles estiguin a les oficines.