Encara tenim un dels índexs d'atur més alts d'Europa. Més del 40 per cent de les persones sense feina té més de 50 anys, una edat que suposa un handicap a l'hora de signar un nou contracte de treball. Això fa que moltes d'aquestes persones es converteixin en aturats de llarga durada. En el programa d'avui trobarem empreses que, justament, aposten per contractar treballadors amb aquella experiència que només donen els anys. Veurem que ens diuen els indicadors laborals del moment que estem vivint, i coneixerem el treball d'associacions que miren de crear ocupació prioritzant els col·lectius més vulnerables