Mercedes Milà recorda el moment del retorn de Tarradellas, el 23 d'octubre de 1977, i com ho va viure des de Madrid a on treballava a l'Informe Semanal