Cristina Villanueva recorda com va ser l'esfondrament del Carmel que va tenir lloc el 27 de gener de 2005 a causa d'unes obres en el metro i com ho va viure ella des de Madrid, treballant a La 2 Noticias