En mig de la Serra d'Albera i al damunt d'una muntanya i sobresurt una fortificació immensa. És el Castell de Requesens, que apareix documentat per primera vegada al segle XI i és un dels millors exemples d'arquitectura neomedieval que es conserven a Catalunya. Aquest imponent castell d'origen feudal, ha sigut objecte d'incomptables disputes territorials i escenaris de setges. La seva història podria ser perfectament l'argument d'una sèrie de televisió o d'una saga cinematogràfica, des de l'època medieval fins als nostres dies.