A 'Perduts en el temps' Bruno Oro baixa al subsòl de Barcelona, a les entranyes del metro, per conèixer ramals tancats i estacions fantasmes que mai van arribar a entrar en funcionament. En aquest ambient tan singular coneixerà l’estranya història de l‘estació de Rocafort, on s’apareix un elegant senyor vestit d’època.