A 'Perduts en el temps' Bruno Oro descobreix a Figueres la duresa del confinament. Primer a una presó tancada, on encara es pot percebre l’amuntegament que devien sentir els reclusos; i després a la fortalesa de Sant Ferran, que ha patit setges i ha estat presó militar on han coincidit colpistes i objectors de consciència.