El Ministre d'Economia i el Banc Central Europeu asseguren que Espanya no ha demanat ajut a l'autoritat europea per recapitalitzar Bankia. De Guindos diu al Congrés que el principal accionista de l'entitat serà l'Estat i que es recuperaran tots els diners invertits. La Comissió Europea donarà a Espanya un any més de coll - fins el 2014 - per reduir el dèficit públic per sota del 3% si el govern fa nous ajustos. I fa recomanacions; que apuji l'IVA i acceleri l'entrada en vigor de la jubilació als 67 anys. L'Informe afegeix que el pla d'estabilitat pressupostària és insuficient i que les Comunitats Autònomes gasten massa. L'Autoritat Catalana de Protecció de dades dóna suport a la Generalitat perquè crei un fitxer que reculli dades personals de prostitutes i clients; per poder sancionar-los quan negociïn serveis sexuals a la carretera. La informació servirà també per elaborar estadístiques. 46mil persones pateixen esclerosi múltiple a Espanya.... Una malalt