El Consell de Ministres aprova un nou contracte de pràctiques i formació per a joves de fins a 30 anys sense estudis. Les empreses s'estalviaran entre el 75 i el 100% de les cotitzacions a la seguretat social. També permet que els contractes temporals s'allarguin més de 2 any sense passar a ser fixos. A més, es prorroga mig any més la prestació de 400 euros mensuals pels aturats de llarga durada. I a Catalunya l'atenció se centra en la Renda Mínima d'Inserció.Els consellers d'empresa i ocupació expliquen al Parlament que més de 6.700 xecs de la renda mínima d'inserció de l'agost no els ha cobrat ningú. Es tracta de persones que o bé viuen fora de Catalunya o bé han mort. L'oposició els acusa de voler estalviar amb els més febles. PSOE i PP registren al Congrès dels diputats una proposta de reforma de la constitució que implica a totes les administracions de l'estat en el control del dèficit però no inclou cap xifra. El sostre de dèficit pactat del 0,4% pel 2020 es limitarà per llei. De