El governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, critica la gestió que l'entitat va fer de la crisi financera i la qualifica d'inadequada i insuficient. En la seva primera compareixença al Congrès, Linde ha advertit que les entitats financeres que no siguin viables seran liquidades de forma ordenada tot i que el ministre d'Economia ho ha negat poc després./ 100mil embrions estan congelats als Centres de Reproducció Assistida a Catalunya, 250mil a tot l'Estat... És un dels països que més en té. Només un 8% de les parelles sotmeses a fecundació in vitro donen els embrions sobrants./Coneixerem la història d'un dels traficants de marihuana més importants del món durant els anys 70 i 80./Una vuitantena d'aturats han ocupat aquest migdia l'Oficina de Treball de la Generalitat del carrer Sepúlveda de Barcelona./La Generalitat ha estudiat avui el darrer paquet d'ajustos plantejat per Mariano Rajoy. Retallades, Lluís Falgàs, que el govern català ja ha avançat que portarà al Tribunal Constitu