Associacions d'afectats per la hipoteca i juristes coincideixen en què la moratòria de 2 anys per als desnonaments en els casos més dramàtics és insuficient. Creuen que cal afrontar una reforma legal per evitar abusos...Segons els socialistes aquest és precisament el principal escull per arribar a un acord amb el govern. L'executiu vol aprovar dijous mateix un decret amb les noves mesures.Els preus pugen a Catalunya un 1% el mes d'octubre i disparen la inflació interanual fins el 4,2%, set dècimes per damunt de la mitjana espanyola... Tot el relacionat amb l'educació, sobretot les taxes universitàries en són la principal causa. L'encariment ge-ne-ralitzat provoca canvis en els hàbits alimentaris. A l'hora d'adquirir un producte, compta més el preu que la qualitat. Els serveis mínims dictats per la Generalitat per la vaga de demà preveuen que circulin com a mínim un 33% de tots el transport públic a les hores punta del matí i de la tarda. Les urgències i les un