El Govern aprova un nou paquet de mesures antifrau que inclou l'obligació d'informar dels comptes, valors o inmobles que es tinguin a l'estranger. També autoritza els ajuntaments a cobrar l'Impost sobre béns inmobles d'edificis que són patrimoni si s'hi fan activitats econòmiques, i la limitació a 2.500 euros dels pagaments en efectiu. L'encariment dels carburants i la roba i el calçat pugen els preus 7 dècimes al març. La inflació interanual, però baixa fins el 1,9% i se situa al nivell de l'agost de 2010. A Catalunya els preus creixen 6 dècimes però la taxa interanual és manté en el 2,2%, 3 dècimes per damunt del conjunt de l'estat El factor humà està al darrera de la majoria dels accidents de trànsit. Segons un estudi de la Universitat de Girona, la inconsciencia davant el risc i la falsa creença de què els accidents els pateixen uns altres fa que molts conductors repeteixin conductes de risc tot i saber que poden ser perilloses. El Barça i el Madrid contin