El TSJC exigeix a la Generalitat que apliqui el castellà com a llengua vehicular a l'escola pública quan les famílies ho demanin... Una ressolució que hem conegut fa, tan sols, uns minuts./el mateix dia que el Congrés dels Diputats ha convalidat la Reforma Laboral./Amb el suport de Convegencia i Unió, UPN i Foro Asturias, el PP ha sumat 197 vots favorables al decret. La resta de partits hi han votat en contra. Ara comença el tràmit com a projecte de llei, i tota la oposició intentarà introduir-hi esmenes./ Les dones continuen cobrant, de mitjana, un 22% menys que els homes, tot i que representen la meitat de les persones ocupades. Moltes han trobat una sortida laboral creant la seva pròpia empresa. Actualment ja són el 34% del total de treballadors autònoms./ I una notícia positiva pels al.lèrgics al pol.len perquè, aquesta, serà en general una primavera suau. Hi han contribuit el fred i la manca de pluja d'aquest hivern, que han fet que les plantes pol.linitzin més tard. Això farà q