Quart dia de la campanya de les eleccions municipals del 24 de maig