És la tecnologia aplicada a les ciutats per fer-les sostenibles. Aquest és l'objectiu de la fira mundial Smart City Expo que avui ha començat a Barcelona. Reuneix 500 ciutats. Entre 2012 i 2020 la inversió global acumulada al mercat de les Smart Cities superarà els 108 MIL milions d'euros.