Estratègies per sortir de la crisiGovern, sindicats i patronals reactiven un acord estratègic per estimular l'economia. De la reunió NO n'ha sortit cap mesura concreta, però SÍ un document de propostes generals que s'haurà de desenvolupar durant tres mesos.Monedes massa caresI la possible desaparició de les monedes d'1 i 2 cèntims d'euro, NO COMPORTARIA grans problemes per a l'economia, segons els experts .......ni pel seu valor, ni pel nombre en circulació, ni pels efectes de l'a-rro-doniment. La Comissió Europea estudia la possibilitat d'eliminar les monedes d'un i dos cèntims d'euro perquè produir-les costa més que el que valen.... Avui hem vulgut saber com influiria la seva desaparició en els preus. NOVES INSTAL·LACIONS POLICIALSHi treballaran uns 1.200 funcionarisÉs un complex d'uns nou mil metres quadrats al Districte de Sant Martí. S'hi centralitzaran la majoria de brigades de la Policia Nacional a Catalunya i les oficines de documentació tant per espanyo