* Cas Gürtel: declaren davant el jutge instructor de València un pèrit comptable i un representant de la sastreria "Foreveryoung". * L'oposició demana la dimissió de Carlos Fabra, president de la Diputació de Castelló. La fiscalia anticorrupció l'acusa de falsedat i demana dos anys de presó. * El president del València, Vicente Soriano, facultat pel Consell per a vendre les parcel·les de Mestalla. ***************************************************************** * Caso Gürtel: declaran ante el juez instructor de Valencia un perito contable y un representante de la sastrería "Foreveryoung". * La oposición pide la dimisión de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de falsedad documental y pide dos años de prisión. * El presidente del Valencia, Vicente Soriano, facultado por el Consejo para vender las parcelas de Mestalla.