Dv. 29 maig 2020. Dilluns, FASE 2 // Tot pot REOBRIR // Exigir la COGESTIÓ // El futur dels FESTIVALS.