*Més de 15.000 estudiants de la Comunitat Valenciana s'enfronten, a partir de hui, a les proves de selectivitat.*Modesto Crespo, responsable de la patronal alacantina, ha sigut elegit president de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani.*La selecció espanyola de futbol s'enfronta a Azerbaiyan. El valencianisme debat la venda de les seues figures.________*Más de 15.000 estudiantes de la Comunidad Valenciana se enfrentan, a partir de hoy, a las pruebas de selectividad.*Modesto Crespo, responsable de la patronal alicantina, ha sido elegido presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.*La selección española de fútbol se enfrenta a Azerbayán. El valencianismo debate la venta de sus figuras.