Rafael Santandreu, psicòleg i autor d'un dels llibres de no ficció més venuts els darrers dos anys "El arte de no amargarse la vida", traduït a 15 idiomes.Desmunta alguns tòpics que han fet molt mal, com el de que per ser feliç cal parella.També sabrem per què actualment les persones patim del que ell anomena "terribilitis"