Manel Esteller és doctor en medicina i està entre els investigadors biomèdics més importants del món. Ha estat 12 anys treballant en els millors centres oncològics dels Estats Units. I des del 2008 dirigeix el Programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge. Premiat en nombroses ocasions és fill predilecte de Sant Boi, ciutat on va néixer.