Justo Molinero confessa ser un enamorat de la comunicació, per això ha estat i éss un monstre de la ràdio i des de fa un temps, també ha engegat una televisió. Home fet a ell mateix, immigrant andalús dels anys 60 amb milers de seguidors. Són molts els que s'hi van identificar, una persona que va arrivar, va triomfar i estima aquest país. Militant confès de Convergència ens explica que ha evolucionat personalment i política sobretot després d'un ensurt de salut.