El Cap de Servei de Farmacologia Clinica de l'Hospital Vall d'Hebron (fins any 2014), Catedràtic de Farmacologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i  Director de la Fundació Institut Català de Farmacologia, Joan Ramón Laporte ens explica que les malalties provocades pels efectes dels medicaments són la tercera causa de mort, als països desenvolpats, per darrere dels infarts i del cáncer.  Laporte assegura que estem sobremedicats perque no tenim prou respecte pels medicaments,  perque s' han abaixat molt els preus i tot això els ha frivolitzat.El sistema de salud, a més, recepta massa ja que és més fácil que parlar amb el pacient.Laporte ens explica que molts medicaments pel colesterl,  per dormir, per l'ansietat o l'Alzheimer o els complexos multivitamínics són medicaments inútils. La industria faramacèutica és el tercer sector de negoci mundial després del comerç d’armes i  el tràfic de drogues.