El paper de la dona a la societat ha canviat més que mai en els últims 25 anys. Això vol dir que els que van fer el pas més important van ser els joves dels anys 80, és a dir, els que avui tenen 50 anys. Els que en tenen 25 tenen el repte de consolidar la igualtat, no en drets i deures, que ja té tot el recolzament legal, sinó a nivell cultural.Les dones que avui tenen 50 anys van sortir a fora de casa a treballar de forma generalitzada, però cada cop que tornen a casa, encara avui, troben la major part de la feina per fer. Les parelles de 25, en canvi, tenen força clar que la tasca de l'home no consisteix en col¿laborar, sinó en participar a parts iguals en les feines de la llar.Al mateix temps, però, el mercat de treball continua maltractant la dona amb sous més baixos i menys responsabilitat. Això es manté en la generació jove: hi ha moltes més universitàries que no pas universitaris, però els nois troben feina més aviat, les noies no accedeixen a càrrecs de responsabilitat i veuen