El futurLa concepció del futur és molt diferent entre els joves de 25 i els adults de 50. Trencant qualsevol tòpic, però, no és veritat que els joves visquin l'avui (carpe diem) i que els grans pensin en la jubilació. Sense cap dubte, la situació socioeconòmica per la que passem ha condicionat la forma de mirar al futur en totes dues edats, tot i que de forma diferent: des de joves, els grans han anat sempre a més; els joves han tingut una infància abundant, i ara seran la primera generació que tindrà menys recursos que l'anterior.