Esta selmana Xosé Ambás viaxa hasta'l llugar de Morea, nel conceyu d'Ayer, pa visitar a Tina: foi la primer muyer asturiana que tocó la gaita.