Cara a Cara Rakel Mateo Sebastián - Presidenta de Goizargi - 13/10/2020