El colp d'Estat militar del 23F va atemorir durant hores la població civil i els joves que feien el servei militar.