Des del Trinquet de Pedreguer, Genovés II, Pere i Carlos front a Puchol II i Héctor.