La represa del Rosquilletres reuneix centres de València i la rodalia. En el primer programa s’enfronten l’IES La Garrigosa, de Meliana, amb Laia, Miquel i Hugo, i l’IES Abastos, de València, amb Mireia, Mar i Cristina. La gran novetat és La Megaparaula, amb més de 15 lletres i 500 punts en joc.