Concurs familiar que posa a prova l’habilitat dels estudiants de lletrejar paraules en valencià. Presentat per Laura Sanchis.